Czytanie Pisma Świętego vs Neokatechumenat

2014-01-06 08:06:02

Szczęść Boże.
Za chwilę zadam pytanie, tylko wcześniej wyjaśnię. Otóż, należę od pewnego czasu do wspólnoty neokatechumenalnej. Jeszcze nie wszystko rozumiem z Drogi. Był moment, że było uroczyste wręczenie Pisma Świętego od Kościoła (nam z nowego poboru). Dodam, że zanim poszedłem na Katechezy, zanim zetknąłem się z Drogą, czytałem Nowy Testament, a później prawie cały Stary Testament no i tak na własną rękę próbowałem zrozumieć. No i to co jakby zrozumiałem nie było zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego i muszę przyznać bardzo sobie zaszkodziłem, dużo złych rzeczy się działo w moim życiu przez to.
Do czego zmierzam – słyszałem, że w Kościele, Pisma nie są do prywatnego wyjaśniania tylko muszą być wyjaśniane (podane) przez Kościół. Słyszałem też że duchowni chrześcijańscy ogólnie mówiąc, zarówno w protestantyzmie i Kościele Katolickim zachęcają by najlepiej codziennie czytać Pismo i studiować je.
Jak to w takim razie jest. Po co samemu czytać. Ja na przykład teraz nic nie rozumiem z tego co czytam w Piśmie, nic. Jest sens by dalej czytać samemu? 
Witam,

najlepiej chyba zacytować tutaj Kodeks Prawa Kanonicznego odwołujący się szerzej do tradycji i nauczania Kościoła:

KKK 133 Kościół "usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych... aby przez częste czytanie Pisma świętego nabywali najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa (Flp 3, 8). «Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim)"  (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 25.).

Proszę pamiętać, że to Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich! Zatem konfrontujmy to, co czytamy sami, z tym co słyszymy w trakcie kazań, katechez itp. Odwagi!

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [7]