Płukać szaty w krwi Baranka

2014-01-23 08:15:41

„…opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” – Ap 7:14
„Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty…” – Ap 22:14
Kto płucze swe szaty w krwi Baranka:
- czy płuczą je chrześcijanie niedenominacyjni, którzy mówią w sercu i na głos w modlitwie do Boga bezpośrednio: „Panie Boże zawiniłem przeciw Tobie, zgrzeszyłem, przebacz mi. Dziękuję Panie Boże, że mi przebaczyłeś, teraz moje grzechy są odpuszczone, dziękuję Panie Boże, oczyściłeś mnie z wszelkiej nieprawości”?
- czy płuczą je chrześcijanie katolicy, którzy idą wyznać w sakramencie spowiedzi grzechy ciężkie księdzu, a lekkie mają odpuszczane przyjmując Eucharystię?
Witam, 

jak można wyczytać w komentarzu do Tysiąclatki, w rozdziale 7, ci, którzy opłukali (eplunan) swe szaty, to męczennicy. Natomiast w rozdziale 22, ci, którzy płuczą (plunontes) swe szaty, to korzystający z sakramentów...
Ale to jest już teologia, a ja jestem raczej biblistą. Powiem tak, odnosząc się do 22,15:

to nie są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy, ani ci, co kochają kłamstwo i nim żyją!

Michał Karnawalski SJ, webmaster