Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga ?

2014-01-27 07:59:42

Witam
Mam pewien problem z zinterpretowaniem tych wersetów.
Rz 8, 38-39
38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Czy zinterpretować je w taki sposób, ze Bóg nigdy nie przestanie kochać człowieka, czy też że nic nie przeszkodzi nam byśmy przestali kochać Boga?
Witam, w greckim tekście zarówno miłość, jak i Bóg są w genetivusie (dopełniaczu) zatem nie chodzi o miłość do Boga (biernik), ale o miłość Boga (Bożą). Zatem, odpowiedź numer 1. Bóg nigdy nie przestanie kochać człowieka. Oto tekst grecki:

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Michał Karnawalski SJ, webmaster