Pierwsze miesiące Jezusa.

2014-03-13 08:33:52

"On [Józef] wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;tam pozostał aż do śmierci Heroda."
"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus ... Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu."
<Łk 2 21-22>
To jak w końcu było. Tekst Mateusza sugeruje, że niezwłocznie, w nocy, udali się do Egiptu, uciekając przed Herodem. Łukasz natomiast nic o tym nie wspomina. Mówi jednak, że niedługo po narodzeniu Jezusa udali się do Jerozolimy. O czym z kolej Mateusz nic nie mówi.
A no, mamy różne tradycje. Wyprawa do Egiptu u Mateusza, to nawiązanie do Księgi Wyjścia, i tego, że Jezus jest nowym Mojżeszem. Prawdopodobnie jest to tylko twór literacki. Wersja Łukasza jest bardziej prawdopodobna, choć i ją trzeba analizować w literackim kluczu. W tych kwestiach polecam książki John Paul Meier.

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [12]