Przestrzeganie dnia świętego

2014-11-27 18:36:29

Trapi mnie od pewnego czasu pewna kwestia. Dlaczego w Kościele katolickim dniem świętym przeznaczonym dla Pana Boga jest Niedziela a nie Sobota?. Skoro Bóg Ojciec sam ustanowił siódmy dzień tygodnia dniem świętym i sam go uświęcił Księga Rdz. 2:1-4 ( W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy .
A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym) Zastanawiam się czy nie błądzimy mocno i czy w ten sposób nie łamiemy przykazania Bożego. Słyszałem kiedyś odpowiedz na moje pytanie cyt" na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa czcimy niedziele..." Tylko na kartach pisma świętego sam Jezus powiedział " Ewangelia wg. Mateusza 5: 17-21.( Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego) 
Witam, prawdopodobnie pierwsi chrześcijanie spotykali się, by celebrować zmartwychwstanie Jezusa w sobotę wieczór, bo wówczas nie obowiązywał już szabatowy zakaz przemieszczania się (ponad tysiąc paro-kroków), a także inne szabatowe ograniczenia, i tak poszabatni wieczór stał się liturgicznie wigilią dnia zmartwychwstania - niedzieli.
Na poziomie teologicznym, natomiast, wypełnienie Prawa i Proroków wiąże się z nowym stworzeniem (2Kor5,17: "Jeżeli więc ktoś jest w jedności z Chrystusem, to jest nowym stworzeniem; dawne rzeczy przeminęły, oto zaczęły istnieć nowe"), stare stworzenie jest przemienione, bo zostaje otwarta droga zmartwychwstania. Wypełniona zostaje zatem istota szabatu (a nie zniesiona), czyli wchodzenie w ścisłą relację z Bogiem poprzez dar i doświadczenie świętującej wspólnoty w dzień zmartwychwstania. Niedziela jest pierwszym dniem (jom riszon), bo stworzenie jest nowe, nie jest natomiast dniem ostatnim-szabatem.

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [9]