Czy Salome z Mk 15,40 i 16,1 to nawrócona córka Herodiady?

2015-02-18 14:50:41

Szczęść Boże! Czy Salome wymieniona w Mk 15,40 i Mk 16,1 to córka Herodiady, tańcząca przed królem Herodem? Jeśli tak, to Ewangelia św. Marka sugerowałaby nawrócenie Salome. Bóg zapłać za odpowiedź. Z Panem Bogiem

Witold Abako

Są to dwie różne kobiety o tym samym imieniu. Salome z Mk 15,40-41; 16,1 to żona Zebedusza i matka Jakuba Większego i Jana, Apostołów (por. Mt 20,20-21 i 27,56). Była jedną z kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w Jego wędrówce. Natomiast córka Herodiady z Mt 14,3-11 i Mk 6,17-28 nie jest wymieniana z imienia w żadnej z ewangelii. Jej imię znamy z innych źródeł historycznych.

Paweł Rakowski SJ