5. Nie zabijaj!

Komentarze

 • 2015-05-17 09:44:22

  Bóg jest miłością :))
  - Ryszard -
 • 2015-05-17 14:40:49

  No właśnie - całe Pismo jest natchnione, ale to nie oznacza że każdy wyraz w Piśmie jest pod dyktando Boga ? Dobrze rozumuję ? Tylko jak poznać wtedy kiedy jest to podyktowane przez Boga a kiedy nie ?
  - [email protected] -
 • 2015-05-17 15:55:50

  Mojżeszowi wydawalo się że słyszy glos Pana. Pomyślał że to Jahwe kazal ukamienowac tego biedaka.
  Czy moglo tak być?

  - nk -
 • 2015-05-17 18:42:48

  No nie! Tu gdzie jest prosty i jednoznaczny przekaz (ale trochę niewygodny) to sie kombinuje. Przy wielu innych (dość niejasnych) wyciąga jednoznaczne stwierdzenia ,jak np z fragmentu o modlitwie za zmarłych o istnieniu czyśćca (i wielu innych )!
  - sstaszek -
 • 2015-05-19 09:15:54

  Oczywiście Pismo Starego Testamentu jest pismem natchnionym i zrozumiane może być tylko przez natchnienie. Do zrozumienia Pisma Starego Testamentu potrzebne jest drobne podstawienie. Izrael to człowiek, wrogowie Izraela (człowieka) to Legiony Szatanów. Izrael powstał to człowiek podążający ku Panu Bogu człowiek słuchający Go i postępujący według Bożych Przykazań. Gdyby Pan Bóg tak chętnie zabijał za nieprzestrzeganie szabatu to podejrzewam, że jeszcze chętniej zgładziłby człowieka gdy ten skosztował owocu z zakazanego drzewa.
  Jednak nie uczynił tego, usunął człowieka z raju, a dalsze losy człowieka to jedna wielka przeplatanka losów ludzi prawych i tych którzy poddają się wpływom Szatana. Abel i Kain. Kain zabija Abla, Pan Bóg jest na niego zagniewany a jednak go nie gładzi. Grzech zabójstwa i brak jego zrozumienia ze strony Kaina oddala go od Pana Boga aż w końcu Kain odszedł od Pana Boga i wyrzekł się go. Ewa urodziła trzeciego syna Seta, który zaczął podążać za Głosem Pana Boga.
  Tak samo jak w raju (na początku dziejów ludzkości), tak i w naszym życiu Szatan podszywa się pod inne postacie i wtrąca swoje trzy grosze wszędzie gdzie tylko może aby zniszczyć dzieła Pana Boga. Aby to zrozumieć wystarczy zestawić ten fragment Pisma Starego Testamentu ze słowami z Nowego w ewangelii wg. Marka 2:27 jest napisane " ... To szabat został stworzony dla człowieka a nie człowiek dla szabatu." Dlatego też aby nie było żadnych nadinterpretacji kary za grzechy Pan Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa ustanowił sakrament pokuty. A jednak my ludzie jakże często chętnie skazalibyśmy drugiego człowieka na śmierć. Ot chociażby ostatnio komentowany wyrok na terroryście z Bostonu. Skazano go na karę śmierci, większość przyklaskuje temu wyrokowi. Czyż nie byłoby większą karą dla niego postąpić tak jak zrobił to Pan Bóg w stosunku do Kaina (Księga Rodzaju 10 do 16) skazać go na dożywotnią pracę ciężką i dla niego nie przynoszącą pożytku, lecz przynoszącą pożytek dla innych?
  Pan Bóg nie chce naszej śmierci nie chce już naszego cierpienia. Dlatego cierpieniem Pana Jezusa na krzyżu położył kres krwawym ofiarom i cierpieniom. Gdyby rzeczywiście postępować według 10 przykazań i przykazania miłości nie byłoby źle na świecie.
  Czytając Księgę Liczb należy zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg jest wybaczającym grzechy ludu, nawet za bunt i narzekania (Księga Liczb rozdział 14). Podobnie jak Ewa dała się zwieść Szatanowi tak i w tym przypadku Szatan dał radę zwieść Mojżesza udając głos Pana Boga.
  - Sławomir -
 • 2015-05-20 14:59:02

  Masz rację Sławomirze - trzeba patrzeć całościowo na Pismo a nie wyrywkowo. Co do zamachu w Bostonie to coś takiego już krąży w internecie.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zamach-bostonski-dowody-inscenizacji-2015-01
  - [email protected] -
 • 2015-05-20 18:02:25

  Bóg polożyl kres cierpieniom? Chyba masz na myśli jakiś alternatywny świat bo nasz świat jest do dziś pelen przemocy i cierpienia.
  - nk -