Księga Mądrości 2,24

2014-11-07 14:34:20

Jak mam rozumieć słowa z Księgi Mądrości 2,24 "A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą". Często spotykam się z zawiścią i zazdrością ludzką w stosunku do mnie, przez co spotykają mnie same kłopoty np. wielokrotna utrata pracy, brak przyjaźni.
Witam, werset ten jest interpretacją znajdującej się na początku Księgi Rodzaju, historii o Adamie i Ewie, o której dyskutowaliśmy już wielokrotnie na forum. Śmierć, o której mowa, jest w pierwszym rzędzie stanem duchowym, który nie jest jednak jakąś abstrakcją, ale realnym doświadczeniem. 
Myślę, że Pani doświadczenie zawiści ze strony innych może bardzo dobrze korespondować z doświadczeniem autora biblijnego. Proszę pamiętać zatem, że w sposób szczególny, Bóg objawia swoją moc poprzez naszą modlitwę za tych, którzy nas nienawidzą (Lk 6,27). Powodzenia, 

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [2]