Adam i Ewa

2014-12-30 14:28:24

Ostatnio zadano mi takie pytanie, na które nie potrafiłam odpowiedzieć.
Czy Adam i Ewa mieli mieć w raju potomstwo?
Bo wiadomo, że po wyrzuceniu ich z raju musieli sie rozmnażać.

W pieśni o Bogu Stwórcy (tzw. pierwszy tekst o stworzeniu świata, Rdz 1,1-2,4) czytamy, że Bóg pobłogosławił ludzi obdarzając ich płodnością (Rdz 1,28), natomiast poemat o stworzeniu (umieszczony zaraz po pieśni o Bogu Stwórcy, Rdz 2,5-25) nic o tej płodności wprost nie mówi. Oba teksty uzupełniają się wzajemnie. Płodność jest częścią błogosławieństwa. Prawdopodobnie, gdyby nie doszło do spotkania z wężem i spożycia owocu z drzewa poznania dobra i zła, Ewa poczęłaby i urodziła swoje dzieci w ogrodzie Eden. Jak czytamy, tak się nie stało. Zgodnie z tekstem zerwanie owocu z zakazanego drzewa ściągnęło na kobietę bóle rodzenia. Pomimo wyrzucenia z raju błogosławieństwo płodności trwa. Płodność (rozmnażanie się) w żadnym wypadku nie jest karą za pierwszy grzech. Człowiek nadal jest włączony w dzieło stwarzania. Jest błogosławiony, kiedy daje życie.

Paweł Rakowski SJ

zobacz komentarze [2]