Rok jubileuszowy

2015-01-30 18:55:10

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam problem ze zrozumieniem KK 25,13-17.Proszę mi pomóc.Z Bogiem
Witam, dziękujemy za pytanie: przydałoby się jednak dopisać, o jaką trudność chodzi, bo nie wiem, czy trafię z odpowiedzią. Otóż tekst jest następujący: 
"13 W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. 14 Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. 15 Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. 16 Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. 17 Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!".

Słowa skierowanie są do Izraelitów, którzy jeszcze są poza Ziemią Obiecaną. Biblijny Bóg ustala różne prawa, które mają obowiązywać w przyszłym społeczeństwie Izraela-Judy. Przewiduje obchodzenie Jubileuszu, co 49 lat, ma on być związany m.in. z przebaczeniem win i niepracowaniem na roli. Bardziej skomplikowaną kwestią jest własność ziemi. Otóż przewiduje się, że ziemi nie można sprzedawać, a jedynie użyczać na okres nie większy niż 49 lat, a w rok Jubileuszu, użyczenie zawsze ustaje, tzn. ziemia wraca do właściciela.

Przypis1. W sprawie liczby 7 i jej mnożników proszę porównać Rdz 1 - oba teksty pochodzą ze źródła kapłańskiego, czyli najmłodszego wśród źródeł Pięcioksięgu.

Michał Karnawalski SJ, webmaster