5. Nie zabijaj!

2015-05-16 21:06:47

Dlaczego Pan Bóg każe zabić człowieka za naruszenie szabatu w Lb 15,35?
Witam, zobaczmy, że słowa wypowiadane przez Pana nie należą do dłuższego dialogu, ale są raczej użytą przez autora tekstu o charakterze prawnym formułą. Pamiętajmy, że nie możemy traktować w ten sam sposób wszystkich tekstów pisma, tylko najpierw musimy rozpoznać ich rodzaj literacki (np. poprzez porównanie z tekstami sąsiadującymi). W tym wypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z zakomunikowaniem czytelnikowi bezwzględnej wagi przestrzegania szabatu, a nie zacytowanie Pana Boga.

Oto tekst:
32 Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu1. 33 Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. 34 Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. 35 Pan zaś rzekł do Mojżesza: «Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować». 36 Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi. 

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [7]