Dlaczego niektórzy księża podczas posługi w Kościele są nieprzyjemni, a czasem wręcz obcesowi?

Komentarze

 • 2015-04-05 12:09:10

  Dziękuję Ojcu za odpowiedź
  - Marcin -
 • 2015-04-05 16:34:55

  W mojej wiejskiej parafii jest bardzo podobnie. Proboszcz nasz gani często wiernych który są w kościele że chodzą tylko od święta. Jest to człowiek nie przyjmujący żadnej krytyki, zachowujący się jak dawny ekonom wśród chłopów. W kazaniach powtarza frazesy i slogany, rzadko zdarza się że powie coś sensownego. Bywa złośliwy, wykorzystuje ignorancje starszych ludzi.
  Zacytuję tu wypowiedź jednego z kardynałów o duchownych:
  Klerykalny jest ten kapłan, który chce dowodzić, który wydaje rozkazy, który wie wszystko, zamykając się w sobie samym i nie dopuszczając, aby inni współpracowali z nim w misji Kościoła. Klerykalny jest kapłan zamknięty w sobie, we własnych horyzontach, który nie radzi się, nie daje miejsca innym, zwłaszcza świeckim, nie uznając ich podstawowej roli w misji Kościoła. Czasami taki ksiądz uważa, że może panować, szczególnie nad ubogimi i ignorantami, oraz należeć w pewnym stopniu do jakiejś kasty, przywłaszczając sobie przywileje i władze. "Klerykalizm" źle służy kapłanom, zniekształca bowiem ich posłannictwo, a także szkodzi świeckim, gdyż uniemożliwia ich wzrastanie jako dojrzałych chrześcijan. To słowo - "klerykalizm" - wzywa nas, księży, każdego dnia do dokonywania mocnego rachunku sumienia, abyśmy nie byli postrzegani jako ci, którzy zapomnieli, że bycie duchownymi jest dla nas warunkiem coraz skuteczniejszego świadectwa i oddawania się naszemu powołaniu, a nie tworzeniem statusu, który oddziela nas od ludzi, który powoduje dystans, a nawet sprawia, że czujemy się o jeden stopień wyżej od nich. Są to prawdziwe zagrożenia dla posługi duszpasterskiej, których powinniśmy się wystrzegać i - aby się z nich wyleczyć - spoglądać na Krzyż, na Matkę Bożą, pokorną, milczącą, zdolną do słuchania, cierpienia i ofiarowywania się. Sądzę, że wszyscy - ja także - możemy codziennie, z Boża pomocą, przemierzać tę drogę."

  - Maria -
 • 2015-04-06 16:24:34

  Byli i są święci kaplani, którzy oddawali życie za swoją wiarę. Oni kochają Boga i kochają wiernych. Jeśli ich upominają, czynią to z szacunkiem. Są "przezroczyści". Jak powiedział papież Franciszek, oni "pachną owcami".
  Ale jest wielu księży w Kościolach chrześcijańskich, dla których kapłaństwo to po prostu zawód.

  - Anka -
 • 2015-04-10 12:43:07

  Bo duchowni, przynajmniej w Polsce, mogą sobie na takie zachowanie pozwolić?
  - nk -
 • 2015-04-21 22:19:36

  Niestety liczni księża idą na latwiznę. Wolą pouczać i besztać. Dużo trudniej jest dawać swoim życiem świadectwo.
  - m -
 • 2015-04-25 18:46:46

  Dzisiaj nasz proboszcz znowu narzekal, że jest ...za dużo intencji mszalnych i on juz nie ma zdrowia tylu Mszy odprawiać w sobotę i niedzielę.
  A my parafianie nie mamy zdrowia słuchać kazań proboszcza.

  - Maria -
 • 2015-05-09 15:48:11

  Cytat z kazania proboszcza melej parafii
  Jeśli ksiądz nie zrobi sobie wrogów wśród parafian jest marnym księdzem


  - nk -
 • 2015-08-22 23:16:47

  Nasz proboszcz nieustannie moralizuje i nudzi na kazaniach że aż wiernym same oczy się zamykają..
  - m -