Św.Benedykt

2015-02-03 14:13:27

Szczęść Boże.Mam pytanie. Wczoraj na Mszy Św zanosiłam dary a konkretnie Reguła Św.Benedykta. Co to jest właśnie ta Reguła Św.Benedykta?
Witam, św. Benedykt żyjący na przełomie Vego i VIgo wieku, założył 13 wspólnot monastycznych na terenie dzisiejszych Włoch (główne to Subiaco i Montecassino, znane z walk w czasie IIWŚ). Tymże wspólnotom ułożył Regułę w oparciu o medytacje Pisma Świętego i doświadczenie życia we wspólnocie braci. Reguła ta stała się podstawą życia monastycznego w cywilizacji zachodniej i jednym z ważniejszych dokumentów chrześcijaństwa.

Michał Karnawalski SJ, webmaster