Bóg napisał Biblie?

2015-03-22 13:01:24

Szczęść Boże. Jak wiemy Biblia jest księgą natchnioną ,a więc to Bóg sam napisał Biblię?
Witam, autorstwo PŚ warto rozumieć poprzez dogmat mówiący o dwóch naturach Jezusa, tej ludzkiej i tej boskiej. Pismo z jednej strony zostało spisane przez skrybów, kapłanów itd., a z drugiej przez Boga, obecnego w historii narodu żydowsiego oraz pierwszych chrześcijan. 

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [2]