Czy istnieje definicja Boga?

2015-03-22 20:26:48

Witam. Mam problem ze znalezieniem definicji Boga według doktryny katolickiej. W internecie można znaleźć różne definicje, ale wszystkie raczej opisują Boga przymiotnikowo, Naj .. Naj..
Ja natomiast chciałbym poznać oficjalną definicję.
Pozdrawiam
M.W.

O Bogu możemy mówić w dwojaki sposób, albo o tym jaki jest (najwyższy, najświętszy, dobry, miłosierny, łaskawy itp.), albo o tym jaki nie jest (nieogarniony, niewidzialny, nieskończony, itp.). Czy istnieje definicja Boga? Skoro Bóg jest „najwyższy” i „nieogarniony”, to czy możemy go ogarnąć jakąkolwiek definicją? Samo słowo „definicja” pochodzi od łacińskiego „definitio”. Natomiast „definitio” pochodzi od łacińskiego czasownika „definire”, to znaczy „do końca, do granicy”. Znów. Czy Boga możemy tak „do końca” opisać? Z-de-finiować? W Księdze Wyjścia (3,14) Bóg sam o sobie powiedział: 'ehjeh asher 'ehjeh, co staramy się przetłumaczyć na języki nowożytne jako: JESTEM KTÓRY JESTEM, ale nawet to uchylenie rąbka tajemnicy przez Boga nie daje nam jasności co do pełnego poznania Jego samego.

Rzesze ludzi, którzy spotkali na swej drodze Boga opisywali go tak jak potrafili, a wielu świętych nie znajdywało odpowiednich słów, by opisać swoje z Nim spotkanie. Bóg wymyka się naszym ludzkim słowom. Skoro posłał do nas swego Syna (swoje Słowo), to może definicją Boga jest sam Jezus Chrystus? Tylko jak wtedy rozumieć definicję? Czy da się zdefiniować drugiego człowieka? Być może pierwsze pytanie, w odpowiedzi na pana pytanie, powinno paść: czy pan sam siebie jest w stanie zdefiniować, czyli do końca powiedzieć wszystko o swojej osobie?

Paweł Rakowski SJ