Czy istnieje granica wiekowa wstąpienia do jezuitów?

2015-02-03 14:56:06

Do jakiego wieku można wstąpić do Towarzystwa Jezusowego? Czy istnieje jakaś granica wiekowa? Po jakim wieku nie można już wstąpić do zakonu jezuitów?
Granicy wiekowej jako takiej nie ma, wszystko rozeznaje się indywidualnie. Natomiast do wstąpienia po pięćdziesiątce potrzebna jest dyspensa ojca generała.

Bardziej szczegółowych informacji może udzielić nasze duszpasterstwo powołaniowe.

Paweł Rakowski SJ