Drzewo Jessego.

2015-08-14 14:11:37

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W księdze Izajasza czytamy "Iwyrośnie różdżka z pnia Jessego.."Mówi ona o przyjściu Chrystusa jako Mesjasza i Króla wszystkich narodów. A co oznacza ten pień Jessego? I co ma wspólnego z przyjściem Mesjasza?
Witam, dzięki za to ciekawe pytanie. 

Zacytowany fragment z 11tego rozdziału Izajasza jest napisany prawdopodobnie w kontekście asyryjskiego ataku na Judę. Najprawdopodobniej chodzi o rok 701, zatem jeszcze przed upadkiem Judy i niewolą babilońską. O asyryjskim ataku czytamy w rozdziale 10tym, gdzie autorzy stosują metaforę Boga ścinającego korony drzew, tych najwyższych. Jeśli mowa jest o pniu Jessego, tzn. że autorzy mieli na myśli ostateczne pokonanie Judy, czyli "wycięcie w pień". 

Natomiast, to nie koniec, bo z tego pnia ma wyrosnąć odrośl/różdżka, na której spocznie Duch Pański. Dlaczego z pnia Jessego? Był on ojcem Dawida. Zatem ten, który jest zapowiadany, ma być nowym Dawidem, królem odrodzonego Izraela. My, chrześcijanie widzimy w Jezusie z Nazaretu nowego Dawida, czyli też i namaszczonego jako króla (Mesjasz=Namaszczony). 

To chyba wystarczy, aby zainspirować dalsze Pani poszukiwania. 

Aha, jeszcze warto zapoznać się z tak zwanym, drzewem Jessego, typem malowideł, które między Jessym a Jezusem wplatają motyw różnych starotestamentalnych figur.

Michał Karnawalski SJ, webmaster