nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie

2014-01-16 08:02:47

Szczęść Boże. Czy dziecko które otrzymuje Pierwszą Komunię Świętą może się uważać za nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie nawet jeśli jego wszystkie dotychczasowe grzechy były nieświadome ?
Witam, z tego co pamiętam, w nauce o sakramentach, termin "nowe stworzenie" odnosi się do chrztu (por. Gal 6,15: "Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie"). Spowiedź przed pierwszą (i każdą inną) komunią jest odnowieniem sakramentu chrztu, jest też odpuszczeniem grzechów, nawet tych, których nie jesteśmy świadomi.


Michał Karnawalski SJ, webmaster