Spowiedź w Piśmie

2014-06-21 08:33:09

W którym miejscu pismo święte mówi o spowiedzi ?
Witam, tekstem cytowanym w tym wypadku jest ten z 20 rozdziału Ewangelii Janowej: "A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»." Oczywiście, każdy chrześcijanin może odpuszczać winy jego winowajcom, o czym się mówi w modlitwie pańskiej, ale uniwersalna misja odpuszczania jest powierzona w Piśmie uczniom.

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [41]