niewiara w Filioque

2012-07-30 01:05:44

Szczęść Boże. Mam pewien problem z moją bratanicą, otóż jest ona wierzącą osobą, uczęszcza do kościoła, przystępuje do Komunii ale nie akceptuje wiary w Filioque, czyli w to, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Twierdzi że jedynie od Ojca, zawsze przemilczając podczas Eucharystii słowa Credo nicejsko - konstantynopolitańskiego. Ostatnio z przerażeniem doszedłem do wniosku że ta skądinąd inteligentna osoba mogła zaciągnąć na siebie ekskomunikę, bowiem "publicznie zaprzecza uznanej prawdzie wiary katolickiej" - publicznie dlatego, że wielokrotnie deklarowała to na lekcji licealnemu katechecie. Czy wobec tego tkwi poza Kościołem i po rozgrzeszenie musi się udać do penitencjarza biskupiego pod warunkiem że wyrzecze się herezji w której tkwi?
Filioque nie jest samo w sobie dogmatem wiary Na przykład w katolickich Kościołach wschosnich w Credo można pomijać Filioque. Co więcej, w tekście greckim rzymscy katolicy pomijają Fiiloque. Wynika to bowiem z problemu czasownika w Credo, który jest używany. Grecki czasownik jest bardziej precyzyjny od łacińskiego.
Czyli nie ma tu herezji w ogóle.
Warto przczytać http://www.apologetyka.katolik.pl/nauczanie-ko%C5%9Bcio%C5%82a/rozne-dokumenty/papieska-rada-ds-popierania-jednoci-chrzecijan/126-zbior-artykuow-i-dokumentow-jednoczciowych/480-pochodzenie-ducha-witego-w-tradycji-greckiej-i-aciskiej

Pozdrawiam,

Marek Blaza SJ

zobacz komentarze [1]