Rozmawiamy o wierze http://www.rozmawiamy.jezuici.pl pl Towarzystwo Jezusowe w Polsce Wed, 2 Aug 2006 21:29:37 +0200 rozmawiamy.jezuici.pl http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/img/rozmawiamy.gif http://www.rozmawiamy.jezuici.pl 100 40 Drzewo Jessego. http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/119/n/13067 Fri, 14 Aug 2015 14:11:37 +0100 Pisma prorockie Micha Karnawalski SJ, webmaster rozgrzeszenie warunkowe http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/116/n/13075 Thu, 06 Aug 2015 09:00:23 +0100 Czytaam ju to co byo napisane na Waszej stronie na ten temat, ale jako nadal nie mam pewnoci jak to odnosi si do mojej sytuacji.
Dzi po klikuletniej przerwie odwayam si pój ...]]>
Pytania wiary Micha Karnawalski SJ, webmaster
Autentyczno Picioksigu i jak go odczytywa http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/118/n/13065 Sun, 02 Aug 2015 09:03:51 +0100 Szcz Boe,
postanowiem przeczyta Stary Testament i przebrnem ju przez dwie pierwsze ksigi. Poniewa dotychczas byem obeznany waciwie tylko z Nowym Testamentem, utrzymanym w zupenie ...]]>
Picioksig Micha Karnawalski SJ, webmaster
Sens cierpienia Hioba a Chrystusa http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/120/n/13059 Fri, 31 Jul 2015 14:34:51 +0100 ...]]> Pisma mdrociowe Micha Karnawalski SJ, webmaster Dwa najtrudniejsze wersy w Nowym Testamencie. http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/114/n/12905 Wed, 22 Jul 2015 14:55:59 +0100 Mam 40 lat i przez cae ycie dziwiy mnie dwie rzeczy, jakby wszyscy o nich wiedz ale pomija si je cakowitym milczeniem. Padaj róne pytania o wiar ...]]> Nowy Testament Micha Karnawalski SJ, webmaster Obce cywilizacje w biblii http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/115/n/12957 Sun, 19 Jul 2015 10:02:30 +0100 Widzenia Ezechiela przypominaj opis UFO za pomoc sownictwa znanemu dawniej ...]]> Stary Testament Micha Karnawalski SJ, webmaster niewola prawa http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/114/n/12860 Fri, 17 Jul 2015 20:46:05 +0100 Nowy Testament Micha Karnawalski SJ, webmaster 10 przykaza http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/115/n/12921 Wed, 15 Jul 2015 11:41:15 +0100 To chyba nadinterpretacja ale jestem ciekaw czy ich kolejno ma jakie znaczenie. ...]]> Stary Testament Micha Karnawalski SJ, webmaster 5. Nie zabijaj! http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/115/n/12866 Sat, 16 May 2015 21:06:47 +0100 ...]]> Stary Testament Micha Karnawalski SJ, webmaster Czy skada przysig? http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/116/n/12851 Mon, 11 May 2015 16:26:43 +0100 Pytania wiary Pawe Rakowski SJ